Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tidigare exjobb har utvecklat ett koncept på flexibel robotcell för gjutgotsrensning. En industrirobot tar in färdiggjutna detaljer med gjutskägg. Detaljen fixeras i en utrustning som utvecklats i tidigare forskning på avdelningen Produktionssystem vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Multimediamaterial för att skapa en bild av området kan laddas ner här:
http://henki2.ikp.liu.se/x-jobb/

Ditt/ert uppdrag handlar om att ta konceptet vidare från CAD/konstruktion till programmering av robot och fysisk uppbyggnad och utvärdering i vårt robotlaboratorium. En stor utmaning i projektet är att korta ledtiden i arbetet, dvs. att använda sig av den senaste tekniken inom robotprogrammeirng och sensorstyrd robotstyrning. Projektdeltagarna kommer att kommunicera direkt mot företaget DELFOi som är leverantör av en programvara för robotprogrammering. Programmet, som normalt används vid laserskärning, skall för första gången provas ut för gjutgodsrensing. Simuleringsprogramvaran som är baserad på DELMIA V5 Robotics (http://www.delmia.com/) är ett simuleringspaket ovanpå CATIA V5. Sensorn, som sitter på robotens vrist, mäter kraften från skärprocessen. Projektet kommer få stöd av personal i labbet för att mäta kraft och reglera roboten. Syftet med kraftregleringen är att HELT klippa bort kalibreringen som är en iterativ process och brukar ta mycket lång tid i produktion.

Vi söker 2 killar/tjejer som gillar simulering/programmering av robotar och inte är rädd att kavla upp ärmarna i labbet. Det är bra om man har maskinbakgrund och kan sätta sig in i en diskussion kring reglering. Själva forskningsprojektet är en viktig del av ett pågående forskningsprojekt med Volvo Cars, Saab Aerostructures, ABB Robotics, Saab Aerotech, ETP Transmission, DELFOi Varnäsföretagen.

Viss ersättning finns att få enligt institutionens praxis.
Exjobbet bör startas under mars månad.
Projektet varar 20 veckor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.