Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Förvärmning av fibermattor med ång/luft-blandning, effekt på densitetsprofil efter pressning

Bakgrund: Vid förvärmning av fiber- eller spånmattor i en gasblandning av ånga och luft som sugs igenom mattan före hetpressen, styr man processen så att mattan i hela sin tjocklek erhåller samma temperatur och fukt. Processen karaktäriseras av att ångan utgör värmebäraren och ångluftblandningen sätter den temperatur (daggpunkt) som godset slutligen uppnår. Vid enkelriktad genomströmning kan man tänkas få en viss avvikelse i temperatur och fukt mellan övre och undre ytskikt vilket vid efterföljande hetpressning kan resultera i en skiva med olik¬sidig densitetsprofil. Detta kan sedan ge problem med kvaliteten på skivorna (warping board). Genom att bedysa med vatten på endera över- eller undersidan kan man tänka sig att korrigera skevheter orsakade av värm¬nings¬processen eller annan osymmetrisk hantering av mattan fram till hetpressinloppet.

Uppgift: Undersöka om bedysning eller annan åtgärd kan kompensera för ojämn uppvärmning av en fibermatta. I uppgiften ingår att simulera uppvärmning i ång/luft atmosfär och påvisa osymmetrier i förloppet. Praktisk verifiering av förvärmningen görs i provrigg som iordningställes. Kompensering med bedysning för osymmetrier kan simuleras och utföras praktiskt i hetpress vid Metsos labb i Sundsvall.

Kvalifikationskrav: Civilingenjör Teknisk fysik/Maskinteknik
(Energi/luftflöden, Simulering i MATLAB-miljö o likn).


Enhet: Metso Panelboard, Fiberboard Division, RTD.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.