Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Vidareutveckling av tegelmuseum (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Hedenstedt AB arbetar med byggnads- och plåtslageriarbeten och även har försäljning av gammalt taktegel.
Läs gärna mer på http://www.hedenstedt.nu/


Examensarbetet:
Fortsättning av den forskning som redan är genomförd kring taktegel- och tegelbrukens historia i Sörmland, med fördjupande forskning och undersökning om tillverkningsprocessen förr. Arbetet ska utmynna i en liten permanentutställning i Hedenstedts Taktegelmuseum. Examensarbetet omfattar moment som: arkivforskning, ev. besök på nedlagda och igångvarande tegelbruk, tillverkning och målning av träskärmar till utställningen samt textutformning, insamling av bilder/texter/saker till utställningen. Vi föreställer oss att detta kan passa en historieintresserad student som vill fördjupa sig inom ett väldigt outforskat område. Tekniskt/praktiskt kunnande behövs inte.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Hedenstedt AB och studenten/studenterna.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.