Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-11

Kartläggning av kriminalitet och upplevd trygghet i ett bostadsområde i Örebro

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I samarbete med bla ÖBO och BRÅ bedriver Competencia ett brottsförebyggande projekt i stadsdelen Vivalla i Örebro. För att efter projekttidens slut kunna utvärdera projektet är det mycket viktigt att det finns en väl genomarbetad kartläggning av området. De frågeställningar som vi vill ha svar på är:

- Hur upplever de boende i bostadsområdet Vivalla tryggheten?
- Hur var den faktiska kriminaliteten i Vivalla under år 2006?

Det kommer att krävas både kvantitativa och kvalitativa metoder för att kunna svara på frågeställningarna ovan.Mer info om projekt Vivir! finns på www.competencia.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.