Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-29

Utvärdering och inbyggnad av ett 3D- vision system i löpande produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
National Gummi AB legotillverkar idag detaljer till c:a 1200 kunder inom olika branscher.
Automotive är den bransch som dominerar vår tillverkning idag, med Saab och Volvo som största enskilda kunder.

National omsätter idag c:a 255 MSEK och antalet anställda
är c:a 170.

Bakgrund
I vår tillverkning av extruderade profiler med kort kaplängd upplever vi idag ett bekymmer med kontroll och kvalitetssäkring. Då många av artiklarna går till automotive och bilindustrin har vi mycket höga krav på kvaliten, och nolltolerans gäller på avikande artiklar. Även ett mycket litet antal felaktiga detaljer kan leda till stora reklamationer med omfattande kostnader som följd.

Syfte
Vi skulle vilja undersöka möjligheten att genomföra allkontroll i produktionen och automatiserad bortsortering av icke godkända detaljer, eventuellt med ett 3D-vision system.

Mål
Målet med projektet är att få fram en komplett lösning av allkontroll och sortering, och i förlängningen bygga in systemet i vår nuvarande produktionslinje.


Läs mer om företaget på www.national-gummi.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.