Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-16

Har ALP lett till skolutveckling? Utvärdering av ett utvecklingsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alp är ett samarbete mellan Alingsås, Lerum och Partille som syftar till att öka kvaliteten inom skola och barnomsorg. Pedagoger och ledare lär med och av varandra när vi använder varandras olika perspektiv och låter våra vardagserfarenheter utmanas. Vi gör Lärande besök, vilket innebär att pedagoger och ledare från en kommun besöker en enhet i grannkommunen, gör besök hos pedagogerna i deras verksamhet med efterföljande samtal där man tillsammans analyserar och försöker se mönster.

Ett antal pedagoger och skolledare i de olika kommunerna utbildas till observatörer. Dessa deltar även i arbetet med att kontinuerligt utveckla ALP-projektet. Det är viktigt att poängtera att observatörerna inte är inspektörer som ska kontrollera verksamheten. I stället ska observatörerna använda sina kunskaper och erfarenheter från skolor och förskolor till att med en positiv grundsyn spegla, uppmuntra och utmana pedagogerna i deras utvecklingsarbete.

Efter besöken i verksamhetsgrupperna har pedagoger och observatörer ett konstruktivt Lärande samtal. Samtalet präglas av en dialog där observatörernas och pedagogernas bild av det upplevda möts mot en bakgrund av deras olika erfarenheter och syn på uppdraget.

ALP startades 2003 och är sedan 2005 inget projekt utan en permanent verksamhet i de tre kommunerna. Vår uppfattning är at det varit mycket framgångsrikt. men vi skull behöva någon som tittade på oss utifrån. Vi vill ha hjälp med en utvärdering av hur väl vi når våra mål.
Leder besöken till utveckling för de enskilda lärarna? För arbetslagen? För hela skolan?

Omfattning och metoder kan diskuteras och anpassas till den studerandes önskemål. Mer information på http://www.alp-projektet.nu

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.