Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-19

Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund och syfte:

Sex- och samlevnadsundervisningen blev obligatorisk i Sverige redan 1955. Men trots ett 50-årigt obligatorium i skolan visar undervisningen både i ungdomsskolan och på lärarutbildningarna stora brister. Lärare saknar i regel relevant utbildning för att kunna undervisa i sex och samlevnad. En granskning från 2004 gjord av RFSU visade att endast nio av 23 svenska lärarutbildningar på högskolenivå erbjöd eleverna kurser som innehåller sex och samlevnad. Dock var ingen av kursernas obligatorisk.

Mer än hälften av lärarutbildningarna erbjöd alltså inte studenterna någon undervisning i kunskapsområdet sex och samlevnad. Granskningen visade vidare att endast sex procent av lärarstudenterna valde någon av dessa kurser – detta trots att ämnet enligt läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) ska vara ämnesövergripande. Detta innebär alltså att endast sex procent av utbildade lärare är förberedda kunskapsmässigt på att undervisa i sex och samlevnad.

Även om RFSU:s olika lokalföreningar har informatörer som går ut i skolorna och pratar om sex och samlevnad, så vill vi förstås att vår kompetens ska vara överflödig genom att den finns hos lärarna själva. Ett sätt att uppnå detta är att stötta lärarstudenterna i deras krav på förbättrad undervisning i dessa frågor. I RFSU Göteborg har vi valt att rikta oss mot vår egen lärarhögskola Pedagogen. För att veta vilket behov som finns skulle vi dock vilja veta mer om vilken kunskap och förståelse som idag finns bland studenterna.


Problem och Frågeställningar:

- Vilken kunskap och förberedelse inför att undervisa i sex- och samlevnadsfrågor har lärarstudenterna på Pedagogen i Göteborg?

- Vilka kurser, moment el. liknande erbjuds? Är dessa obligatoriska eller frivilliga och hur många/vilka väljer dem i så fall?

- Vilka sakkunskaper har studenterna? Vilken förståelse har man för frågor som rör genus, könsidentitet eller HBT? Hur redo/förberedd känner man sig inför att undervisa i just detta ämne?


Metod:

Förslagsvis en mindre enkät kombinerat med ett antal intervjuer med studenter från sista terminen.

Utformningen av enkät och frågeformulär får diskuteras fram i samrådan med en eller några av oss från RFSU Göteborg.

......

RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som arbetar med att sprida en fördomsfri, bejakande och öppen syn i samlevnads- och sexualfrågor. Vi vill ha ett jämlikt och jämställt samhälle där människor inte utnyttjas eller diskrimineras sexuellt, utan där sexualiteten är en källa till glädje och njutning.

En av de frågor som RFSU driver är att sex- och samlevnadsundervisning ska vara obligatorisk på lärarhögskolorna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.