Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Gör ditt examensarbete på Metso - Från Serviceavtal till Funktionsavtal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Från Serviceavtal till Funktionsavtal

Bakgrund: Vi har idag många serviceavtal inom eftermarknaden, som främst är av förebyggande karaktär. Våra kunders krav ökar på att avtalen ska vara funktionsanpassade, vilket är mer värde¬skapande. Vi behöver därför hitta en form för att utveckla befintliga avtal till funktionsavtal och också ta fram nya koncept för funktionsavtal, som gör det fördelaktigt för både oss och våra kunder.

Uppgift: Ta fram minst två olika funktionsavtal och bevisa värdet för oss och våra kunder.

Kvalifikationskrav: Högskole- /Civilingenjör, Industriell Ekonomi

Enhet: Metso Paper, Process Services

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.