Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-04

Gör ditt examensarbete på Metso i Sundsvall - Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Metso är ett globalt teknologiföretag, som betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineralbearbetningen, energisektorn samt inom ett antal andra specialiserade branscher. 2006 uppgick Metsokoncernens omsättning till cirka 4,2 miljarder euro och koncernen har omkring 25 000 anställda i mer än 50 länder. Metsos aktier noteras på börserna i Helsingfors och New York. Inom Metso i Sundsvall arbetar ca 700 personer inom områdena Panelboard, Kemisk massa, Mekanisk massa, Balhantering och Produktion samt Service Center, med reparationsverkstad och reservdelslager och Technology Center, med laboratorium och pilotanläggningar.

Ämne: Affärsplan för eftermarknaden på tvättfilter

Bakgrund: Det finns många tvättfilter sålda i världen, men vi har idag relativt lite aktivitet på eftermarknaden. Det finns flera anledningar till detta, dels att vi har relativt dålig koll på vilka filter som fortfarande är i drift, dels vilka behov våra kunder har av våra befintliga eftermarknadsprodukter för denna maskintyp.

Uppgift: Ta fram en affärsplan för tvättfilter, inklusive analys på befintlig maskinpark, vilket kundvärde våra eftermarknadsprodukter har och vilken potential det finns i de olika världsdelarna.

Kvalifikationskrav: Högskole- /Civilingenjör, Industriell Ekonomi.

Enhet: Metso Paper, Process Services, Produktenhet Chemical Pulping.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.