Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-19

Adaptiv reglering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte/Mål
Vi har som mål att ta fram en adaptiv mjukvara för reglering av vätskeflöde vid varierade driftsförhållanden. Den framtagna mjukvaran ska i utvecklingsfasen testas mot en utrustning i vårt flödeslaboratorium, där vi har möjlighet att simulera olika driftsfall. Mjukvaran ska göras så pass generell att den även blir applicerbar på andra utrustningar. Utvecklingsmiljön är förslagsvis Visual Basic, men det kan även bli aktuellt att använda LabVIEW.

Bakgrund
För att reglera ett system på ett bra sätt krävs kännedom om dess karaktäristik, vilket innebär att man bör känna till hur ett system svarar på en förändring av ett visst driftsförhållande. Inom processindustrin förekommer ofta varierande driftsförhållanden och därför blir det svårt att förutsäga hur ett system reagerar på en störning i alla lägen. För att åstadkomma en effektiv reglering är det därför intressant med en adaptiv reglerkrets, där PID-konstanterna ändras automatiskt utefter rådande omständigheter. Vi har i dagsläget tillgång till en regulator som vi anropar via en vanligt förekommande kommunikationsbus. Regulatorn styr i sin tur en ventil i vår flödesrigg där vi har möjlighet att simulera olika driftsfall.

Organisation
Examensarbetet utförs på SP i Borås, avdelning MTv Volym, Flöde och Temperatur

Genomförande
1. Marknadsundersökning, befintliga system, vad finns det för lösningar?
2. Val av mjukvara , Visual basic vs LabVIEW eller kanske C?
3. Systemanalys, vad bör man tänka på?
4. Realisering
5. Utvärdering, rapport

Tidsplan
Påbörjas omgående, begränsad handledning juni till augusti.

Kvalifikationer
Kunskaper inom reglerteknik, programmering (LabView, VB, C…) samt god vana av Excel.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.