Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-27

Logistik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Appro AB är ett handelsföretag som köper in och säljer fästelement främst till företag inom energi- och oljesektorn. Företaget har växt enormt de senaste åren och logistik och lagerhanteringsrutinerna har inte hunnit med omställningen.

Företaget har i sitt sortiment över 2000 produkter i lager med ett antal underleverantörer. Kostnaden för att inte utnyttja sin lagerhantering på effektivaste sätt kan vara stor. Appro vill därför att några studenter ser över dagens lagersituation och hur man kan optimera denna med avseende på layout och logistik. Troligen finns potential för stora förbättringar. Uppgiften blir att föreslå förändringar och lösningar i befintliga lokaler. Syftet med projektet är att undersöka hur lagerhanteringen vid företaget får bästa ekonomiska utfall.

Företaget är stationerat i Kungälv utanför Göteborg, varför vi gärna ser studenter från Göteborgs universitet eller Högskolan i Trollhättan Uddevalla.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.