Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Promotion till 1000!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro Promotion är en ekonomisk förening med drygt 430 medlemmar som representeras av en rad olika företag i Örebro. Örebro Promotions verksamhetsidé är att ta tillvara potentialen i det lokala näringslivet och kommunen för att utveckla och marknadsföra regionen på lokal, regional och nationell nivå samt att bidra till att på olika sätt göra regionen attraktiv för nya etableringar, besökare och invånare. Läs mer på www.orebropromotion.nu.

Föreningen vill öka antal medlemmar och vill ha hjälp av studenter med sin kampanj för att få 1000 medlemmar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.