Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Konceptframtagning från idé till verklighet (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget/organisationen:
BIOREX (Biological Remeditaion of Explosives) är ett forskningsprojekt som initierades under hösten 2005 som ett samarbete mellan Nammo Vingåkersverken och Mälardalens högskola. Syftet med projektet är att utveckla mikrobiologiska metoder för att bryta ned sprängämnen i slam eller jord. Tanken är att bygga upp ett forskningscenter för detta i Vingåker.
Läs mer om Vingåkersverken på: http://www.nammo.com/templates/Subsidiary.aspx?id=246
Eller om Biorex: http://heureka.iet.mdh.se/research/projects/projects.php
KCEM som är ett nationellt kompetenscentrum för energetiska material håller ihop tankarna och satsningen på detta nya forskningscenter; http://www.kcem.se/.

Examensarbetet:
Att skapa en modell/koncept för hur man bygger från en idé till ett fungerande projekt

KCEM har sitt huvudkontor i Karlskoga, men kontaktpersonen Hans Wallin sitter främst i Eskilstuna och Vingåker.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan KCEM och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.