Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Fonetisk sökning för e-handelssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den ökade efterfrågan på kraftfulla e-handelssystem har bidrar till att även efterfrågan på intelligentare stödsystem har nästintill blivit ett krav.

Kort företagspresentation
Star Republic AB är ett webbkonsult bolag som utvecklar webbsystem efter kundernas krav och har gjort detta sedan 2003. Med tiden så har företaget utvecklat ett dynamisk e-handelsplattform. Utifrån denna utvecklar Star republic funktioner och design precis efter kundernas behov och krav.

Bakgrund till examensarbete
Eftersom e-handel handlar om försäljning är det av största vikt att besökarna/kunderna hittar vad de söker på just den sida de är inne på. Om ett företag har många produkter med flera meny nivåer försvårar det för besökaren/kunden att hitta just vad han/hon söker.

Examensarbete
Examensarbetet skall ta fram en lösning till hur man kan utveckla en fonetisk sökmodul. Denna modul skall även kunnas integrera med andra system, T.ex. ett Intranätsystem. Det finns även möjlighet till att examensgruppen utvecklar den fonetiska sökningsmodulen i .NET/C#.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.