Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-14

Visuell fuktighetssensor med hjälp av kemi och nanoteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål:
Målet är att experimentellt ta fram en visuell fuktighetssensor med lager-på-lager nanoteknik på ett substrat.

Bakgrund:
Pappers- och förpackningsindustrin letar ständigt efter nya sätt att öka värdet på sina produkter. På STFI-Packforsk har vi identifierat behov av nya säkerhets- och attraktionslösningar på framtidens pappersprodukter. Visuellt interaktiva material skulle kunna användas både till säkerhets- och attraktionstillämpningar. Därför har vi valt att bygga en teknisk plattform för att konstruera nya optoaktiva material som kan inkluderas i papperet på ett eller annat sätt. I detta projekt kommer exjobbaren tillsammans med en engagerad grupp på STFI-Packforsk och KTH att titta närmare på problemen och möjligheterna som erbjuds när man bygger laddade multiskikt i nanometerskala i syfte att skapa nya optoaktiva material.

Aktiviteter:
Vi söker en student som är van att utföra och utvärdera kemiska experiment. Exjobbet kommer att bedrivas i Stockholm på STFI-Packforsk, men laborationerna kommer att göras på KTH, avdelningen för fiberteknologi. Detta är ett 20p exjobb som innebär författande av rapport på engelska samt en presentation av resultaten på STFI-Packforsk.

1. Litteraturstudie
2. Experimentformulering, beställning av material
3. Kemiska multiskiktsexperiment
4. Optisk karakterisering (tjocklek, spektral respons…)
5. Optisk modellering
6. Utvärdering
7. Rapportering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.