Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-19

Företagsvärdering av Online Communities & Social Networks

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under de senaste åren har ett stort antal online communities och social networks vuxit fram och används i stor utsträckning av ungdomar då de ger en interaktivitiet mellan brukaren och mediet.

Framgångsrika svenska exempel på online communities är Lunarstorm.se, Playahead.se, Snuttis.se, Hamsterpaj.se och Student.se. Baln internationellt framgångsrika online communities kan nämnas: Myspace.com, Facebook.com, Bebo.com, Abandonia.com med flera.

Frågeställning bygger på hur man skall värdera dessa online communities i en snabbt framväxande online community industri som byggs upp av att att konsoliderande aktörer såsom t ex etablerade mediaföretag förvärvar communities byggda av unga entreprenörer.

Skall de värderas: per medlem, per unik besökare per månad, per omsättningskrona, per vinstkrona, etc. Finns det lämpliga algoritmer som väger in nuvarande värde, potentiellt framtida värden som kommer från förväntad trafik- och intäktstillväxt? Hur kan man finansiera förvärv av communites om de saknar eller har låg intäkt, men bedöms ha stor intäktspotential tack vare stort antal medlemmar och trafiktillväxt.

Uppsatsen skall göra utifrån ett praktiskt och verklighetsförankrat perspektiv där reella genomförda transaktioner skall genomlysas och slutsatser skall dras. Exempel på genomförda transaktioner: Myspace till Newscorp, YouTube till Google, StudiVZ till Holzbrinck, Playahead till MTG, Abandonia till Studentis Group, etc.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.