Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-10

Framtagande av orderhanteringssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AnSa Protection säljer och tillverkar Säkerhetspersienner. Produkten bygger på en uppfinning från Alingsås, Säkerhetspersiennerna är patenterade. Försäljningskontoret och den tekniska utvecklingen sker i Alingsås på HS Protect AB (försäljningskontor) och Broom AB (teknisk utveckling). Tillverkningen sker hos Lars Höglund AB i Töcksfors. huvudkontoret ligger i Karlstad. Läs mer om AnSa Protection på: http://www.ansaprotection.se/

Återförsäljaren mäter och beställer produkten. Måttangivelserna ligger till grund för produktionen. Idag har vi enkla system som hjälper oss få fram kapmått etc. utifrån beställd storlek.

Vi önskar få fram ett system där
1. Återförsäljaren mäter öppningsmåttet på fönstret.
2. Återförsäljaren lägger in öppningsmått samt fem andra uppgifter i datorn.
3. Datorn presenterar så ett förslag på storlek, modell och pris.
4. Återförsäljaren beställer vald enhet
5. Informationen sänds via oss (AnSa Protection) till tillverkaren,
6. Tillverkaren får automatiskt fram kapmått och antal för produktionen.
7. Tillverkaren får fram prisuppgift på enheterna

Idag finns all information systematiserad och på listor. Efter uppmätning faxas informationen till tillverkaren. De får fram vissa mått genom en enkel databas. Andra uppgifter handjagar de. Vi har bett en person undersöka om man utifrån de uppgifter vi har kan bygga ett system, och underlagen verkar vara bra.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.