Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-10

Produktionsflöde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AnSa Protection säljer och tillverkar Säkerhetspersienner. Produkten bygger på en uppfinning från Alingsås, Säkerhetspersiennerna är patenterade. Försäljningskontoret och den tekniska utvecklingen sker i Alingsås på HS Protect AB (försäljningskontor) och Broom AB (teknisk utveckling). Tillverkningen sker hos Lars Höglund AB i Töcksfors. Huvudkontoret ligger i Karlstad.

Vi vill se över flödet i produktionen för att förbättra det. Det mesta görs idag hos Lars Höglund. Vissa komponenter köps in, men laserskärning, kantpressning, kap, svets, stans, lack och montering görs där. De arbetar med ett 10-tal stationer under framtagningen.
Så som produktionen är upplagd idag menar tillverkaren att det bästa är att tillverka ca 30 enheter åt gången. Leveranstid från tillverkaren är 3 veckor, Arbetstid per enhet 1-4 timmar.

Läs mer på AnSa Protection på: http://www.ansaprotection.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.