Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-27

Optimering av oscilleringsparametrar för peritektiska stål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Vid stränggjutning av stålämnen används en rektangulär vattenkyld metallform för att snabbt bilda ett stelnat skal. Denna form rörs upp och ner på ett periodiskt sätt, oscilleras, för att mata ner ämnen i gjutbågen. Sträng 4 i Luleå är utrustad med en hydraulisk oscillering där man har stora valmöjligheter att variera rörelsen. Denna rörelse påverkar ytkvaliteten, slätheten, på färdiggjutna ämnen och är därför en viktig kvalitetsparameter.

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget går ut på att optimera denna rörelse utifrån maximal
ytsläthet på gjutna ämnen. Arbetsgången består av inledande litteraturstudier och därefter driftsförsök av olika parameteruppsättningar där en viktig del består av att utveckla en metodik för mätning av ämnesytans släthet.

Avgränsning

Arbetet fokuserar inledningsvis på mikrolegerade stål med kolhalt mellan 0.7 – 1.5% då dessa är mest känsliga för oscillationsmärkesdefekter. Om tid finns utökas omfattningen till andra kvaliteter.

Mål

Målet med projektet är att utveckla en metodik för mätning av ämnesytans släthet och förbättra denna genom optimering av oscillationsparametrarna. Det ger ökad kvalitet och möjlighet till ökad gjuthastighet och produktion.

Kravprofil

Civilingenjör Kemiteknik, Civilingenjör Teknisk Fysik, Civilingenjör Maskinteknik

Kontaktpersoner

Linus Ahlström
tfn 0920-924 81

Lars Bogren
tfn 0920-921 93  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.