Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-27

Dolomitkalk som slaggbildare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

SSAB tillverkar stål genom syrgasblåsning i LD-konvertrar.

Processen bygger på att man ”färskar” flytande råjärn med syrgas och tar bort löst kol kisel och mangan och föroreningar.

En viktig del i reningsarbetet fullgörs av den smälta slagg som flyter ovanpå badet. Denna måste ha rätt sammansättning och detta åstadkommes genom att sätta på en mix av dels bränd kalk dels dolomitkalk (bränd dolomit).

Dolomitkalken har förutom sin metallurgiska funktion i uppgift att kemiskt skydda konverterns keramiska infodring och öka dess livslängd.

Tillsatsen av Dolomitkalk är en balansgång, sätter vi till för mycket får vi en försämrad metallurgisk process och sämre rening bla. av fosfor. Sätter vi till för litet får vi sämre livslängd på fodret.

Det är också viktigt att ha en tillsatsmix som ger rätt fysiska egenskaper hos slaggen, dels för att minska den mängd färdigt stål som förloras genom att följa med vid tappningen, dels för att minska den mängd slagg som följer med stålet och stör efterföljande processer.

Den brända kalken producerar vi själva, men Dolomitkalken importeras färdigbränd. Färdig dolomitkalk är en färskvara och kvaliteten kan påverkas både av mekanisk hantering och reaktion med luft och fukt under transport och hantering.

Det är önskvärt att se över både kvalitetsnivå och hantering för att dels förbättra processen, dels minska förbrukningen. SSAB’s bedömning är att detta kräver ett helhetsperspektiv som beaktar både beteendet i ugn och förloppet fram till SSAB.

Arbetssätt

Metallurgiska Processtudier (uppföljning och slaggprovning) i processen för att fastlägga dels kvalitetsläget dels beteendet hos befintlig dolomitkalk. Studier av hantering före konverter och bedömning av kvalitetseffekt.

Kravprofil

Civilingenjör Kemiteknik

Kontaktpersoner

Kjell Andersson
tfn 0920-92616
e-post [email protected]

Leif Nilsson
tfn 0920-92283,
e-post [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.