Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Konstruktion, tillverkning och testning av en uppfångningsmekanism att användas vid testning av trådbomsystemet SCALE

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
För bakgrund till detta examensarbete se: www.spp.ee.kth.se/edu/exjobb/.

Vid utfällningstester av trådbomsystemet SCALE behövs en uppfångningsmekanism som rullar upp den utfällda trådbommen, hockeypucken och mätsonden. Upprullningen ska göras utan att bom eller mätsond riskerar att skadas. Utöver funktionen att rulla upp trådbommen ska dessutom uppfångningsmekanismen dra i trådbommen med en kraft som simulerar centrifugalkraften. På en spinnande satellit påverkas trådbommen av en centrifugalkraft som varierar med avseende på trådbommens längd. Ett exempel på användning av uppfångningsmekanism är när trådbommen testas i en vakuumkammare. Då behövs den för att komma förbi vakuumkammarens fysiska begränsning och för att simulera centrifugalkraften.

Då SCALE-motorn matar ut eller in trådbommen så kommer trådbommen att rotera tvärs sin egen centrumlinje. Uppfångningsmekanism ska dels rulla upp mätsond och trådbom på en rulle och dessutom ska rullen rotera tvärs sin egen rotationsaxel, allt i takt med utmatad trådbom. Uppfångningsmekanismen ska kunna reglera dragkraften i trådbommen mellan 0 och ca 5 N. Dragkraften i tråden ska kunna följa en profil med avseende på utmatad trådbomslängd. Detta för att simulera hur centrifugalkraften varierar med utmatad trådbomslängd.

Önskvärt är att ”hockeypuck” och mätsond automatiskt fångas upp av uppfångningsmekanismen vid utfällningsprov. Då kan bommekanismen enkelt testas från helt infällt läge till fullt utfällt läge i klimatkammare.

Lämplig bakgrund för exjobbet är:
• Goda kunskaper i mekatronik såsom:
o elektronik för konstruktion av motordrivning och mätgivarinterface,
o givarteknik för kraftmätning och varvtalsmätning,
o reglerteknik,
o programmering.
• God färdighet i mekanisk konstruktion.
• Händighet för att kunna tillverka mekanismen.
• Tålamod och uppfinningsrikedom

Med tanke på kunskapsomfattning och storleken på arbetet passar exjobbet för 2 teknologer. En bra chans att arbeta med en design hela vägen från idé till färdig produkt. Då avdelningen för Rymd- och plasmafysik planerar att anställa en konstruktör finns möjligheten att exjobbet leder till anställning framöver.

Placering och handledning på Rymd- och plasmfysik (KTH). Examination och del av handledning vid Maskinkontruktion (KTH).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.