Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-29

Energiutvinning från processindustri (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Neova är Skandinaviens största biobränsleleverantör. Bland våra kunder finns allt från stora värmeverk och industrier till villaägare. Neova, med en produktportfölj bestående av natur- och bioenergibränslen, har en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och istället öka användningen av bränslen som är skonsamma mot miljön.
Neova ingår i Vapo-gruppen, världens största torvproducent med en omsättning på 5 miljarder kronor.

Pelletsfabriken i Främlingshem utanför Gävle tillverkar årligen 60 000 ton värmepellets. Vi har en 10 MWh pulverbrännare till vår trumtork, där vi torkar sågspån för pelletstillverkningen. Energiåtgången på fabriken är ca 8 GWh årligen, varav alldeles för lite restenergi tas tillvara.

Det X-jobb vi erbjuder innebär främst att reducera vår elförbrukning. Du ska därför utreda var vi kan utvinna restenergi, komma med förslag på vilken teknik som ska användas för att ta tillvara på denna energi och hur vi bäst nyttjar denna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.