Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Återanvändning av avfall och gamla produkter har människan sysslat med i alla tider. Möbler, kläder och annat husgeråd har gått från generation till generation. I dagens konsumtionssamhälle är allt mer varor ute på marknaden. Flödet av avfall som återanvänds går inte längre bara från generation till generation utan även genom försäljning av gamla produkter via annonser, på internet, i secondhandbutiker, via frivilligorganisationer etc.

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRAB hjälper hushåll och företag att på ett miljöriktigt sätt ta hand om det avfall som uppkommer i regionen. SÖRAB driver flera anläggningar för en rationell avfallshantering.

Kommunerna i SÖRAB-regionen (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommun) håller på att gemensamt ta fram ett förslag till ny avfallsplan. Till detta arbete behövs bland annat en ökad kännedom om flöden av avfall som återanvänds samt vilka hinder och möjligheter det finns för återanvändningen.

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga återanvändningsflödena. Uppskatta hur stora de är samt undersöka vilka hinder som finns samt vilka möjligheter det finns att förbättra för denna typ av verksamhet.

Examensarbetet består av en eller två delar, återanvändning av avfall från hushåll samt återanvändning av avfall från verksamheter.
Examensarbetet kan utföras av en eller två studenter som bör ha grundläggande kunskaper inom samhällsbyggnad alternativt miljöteknik med inriktning mot avfallshantering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.