Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Minskat energislöseri med textila lösningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nybyggda bostäder har ofta stora fönster, vilket kan vara estetisk tilltalande men samtidigt medför höga energikostnader. Hammarby Sjöstad i Stockholm, Gåshaga i Lidingö och Bo001 i Malmö är bara några exempel på bostadsområden där energikostnaderna skenat i höjden på grund av stora fönsterytor. Även butiker och kontor är utformade med stora glasytor.

De boende i dessa områden sätter ofta upp gardiner för att skydda mot insyn. Däremot utnyttjas inte de möjligheter som finns att minska värmeläckaget med hjälp av textila lösningar.

En förutsättning för att de boende ska vilja sätta upp värmeisolerande gardiner eller motsvarande är förstås att dessa ser snygga ut. Lösningen måste med andra ord både vara funktionell och utseendemässigt attraktiv.

TEKOindustrierna arbetar med branschfrågor för textila företag i Sverige. Inom miljöområdet är vår ambition är att uppmuntra innovativa idéer som leder till åtgärder för att minska växthuseffekten i kombination med att det skapas nya arbetstillfällen inom vår bransch.

Vi ser att du/ni genom ett examensarbete utvecklar idéer om hur textila lösningar kan användas för att minska energiförbrukningen för uppvärmning/kylning av byggnader med stora fönsterytor. I uppgiften skall också ingå att räkna på hur stor besparingen skulle kunna bli om viss del av bostäderna, kontoren etc förses med en attraktiv textil gardin som kan anpassas efter de dygnsmässiga behoven som finns.

Det handlar om
- att ta fram storleksordningar på besparingar som kan uppnås
- att grovt skissa på tekniska möjligheter/innovationer och kostnader
- att eventuellt ge uppslag till hur design kan ge ett tillskott till miljön

Vi ser att man eventuellt kan dela upp projektet mellan flera studenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.