Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-20

Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom ramen för ett samarbete mellan Institutionen för mikrobiologi, SLU och företaget Medicago AB erbjuds ett examensarbete kallat ”Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi” motsvarande 20 poäng.

Bakgrund och syfte
Kvarka är en smittsam luftvägsinfektion hos häst. Sjukdomen orsakas av bakterien Streptococcus equi underart equi och smittspridningen sker främst vid direktkontakt mellan hästar. Kvarka är en anmälningspliktig sjukdom i Sverige.
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa till att vidareutveckla ett diagnostiskt test baserat på ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay) för att påvisa bakterier i prover tagna från häst.

Projektplan och genomförande
För att testet ska kunna användas i praktiken är det viktigt att en rad frågeställningar bearbetas. Till exempel, är testen tillräckligt känslig? Förekommer det korsreaktivitet mot andra bakterier? Hur påverkas testen av olika substanser i nasalsekret från häst? Detta är några av de frågor som måste utredas innan man kan gå vidare för att slutligen avgöra om testet kan anses färdigt. I projektplanen ingår att Du kommer att arbeta med dessa frågeställningar. Laborativt kommer du att arbeta med ELISA, odla bakterier samt delta i utvärderingen av resultat.
Då examensarbetet är ett samarbete mellan Medicago AB och institutionen för mikrobiologi, SLU kommer Du att periodvis arbeta vid Medicago AB men också vid vissa tillfällen utföra laborativa moment vid institutionen för mikrobiologi. Detta innebär att Du kommer att ha praktisk och teoretisk handledning från både industri och akademi.

Lämplig bakgrund
Du som läser en Universitetsutbildning inom biologi/bioteknik där ämnen som mikrobiologi, molekylärbiologi, immunologi ingår.

Start på examensarbetet: Under VT 2007, enligt överenskommelse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.