Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
IT-säkerhet är idag en nödvändighet för av alla typer av företag. Informationsförlust kostar idag företag stora summor både i form av förlorade intäkter, men inte minst i förlorat anseende. Ingen vill göra affärer med någon som inte kan garantera att information inte hamnar i orätta händer.

Det är därför viktigt att samtliga i företaget ser sin roll i detta säkerhetsarbete.

Men IT-säkerhetsföreskrifter betraktas ofta av anställda som hinder vilka bara gör det svårare att utföra de dagliga arbetsuppgifterna.
Företag kan formulera säkerhetspolicies och rulla ut omfattande tekniska säkerhetprogram för att skydda organisationen.

Men har man inte de anställda med sig får varken policies eller teknik lösning någon egentlig effekt.


PROBLEMOMRÅDEN:
- Hur medvetandegör företagen sina anställda om informationssäkerhetens betydelse?

- Vilka medie- och kommunikationsverktyg kan användas?

- Hur kan man framställa ett budskap så att det genererar en beteendeförändring? Här är det absolut inte så att ”one size fits all”. Samma budskap måste lätt kunna packas om beroende på om man riktar sig till sälj, lager, eller ledning.

- Vi är naturligvis även öppna för dina egna förslag!


FORM FÖR ARBETET:
Detta är ett väldigt hett ämne som kommer att generera publicitet vilken form exjobbet än må ta. Arbetet skrivs med fördel på engelska, men det är inget krav.

- Arbetet kan leda till att du presenterar ett eller flera förslag på verktyg företag kan använda sig av .

- En studie där du går ut och intervjuar ledning och anställda om hur de uppfattar IT-säkerhet vilket sedan används för att argumentera för eller emot olika lösningar.

- En litteraturstudie vilken kan användas för vidare forskning.


DIN PROFIL:
Vi tror att du läser någon form av Medie- och kommunikationsutbildning, alternativt ett beteendevetenskapligt ämne. Vi kan ta emot enskilda studenter eller grupper om två.

Inom detta område är det viktigt med nytänkande men även lyhördhet för att alltid kunna anpassa lösningen efter företagets verksamhet och anställda.


EXJOBB HOS BLOCKMASTER INNEBÄR:
- Frihet under ansvar – Du leder arbetet. Vi förväntar oss en gedigen uppsats och stödjer dig under hela processen.

- Möjlighet att få stor publicitet och många värdefulla kontakter i arbetslivet.

- Få arbeta i en utvecklade och inspirerande miljö.

Om detta är något du vill vara en del av, kontakta oss omgående.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.