Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-02-13

Internationell Marknadsstrategi - Affärsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tivox Sweden AB. (www.tivox.se) är ett företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer avancerad automationsutrustningar till Tillverkningsindustrin i Europa.

Vi kommer inom alla segment och affärsområden identifiera vår marknad i Europa. Vi kommer att dela in marknaden i olika geografiska- och ekonomiska områden.
Vi kommer att ha exportrådet och Handelkammaren som stöd i vår identifiering av marknaden.

Målet är att kunna kvantifiera marknaden, hitta rätt agenter och återförsäljare och budgetera försäljning i resp. land på lång sikt.
Vi tar fram affärsplan inom de olika affärsorådena tillsammans med Affärsorådescheferna. Vi skall även ta fram kundvärdesanalys.
Vi skall identifiera möjligheter, risker, kostnader och hinder.

Tre språk (Tyska, Engelska och Svenska)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.