Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Besökarundersökning – före och efter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under fler år har den pedagogiska verksamheten varit viktig i förmedlandet av kulturarvet på Landsarkivet och Föreningsarkivet. Man har under lång tid haft besökande grupper på guidade visningar hos sig. Men hur upplever grupperna dessa besök och hur påverkas de? Genom intervju och/eller enkätundersökning där besökare på arkiven får besvara frågor inför sitt besök respektive efter sitt besök undersöks detta. Exempelvis inför ett skolbesök vid arkiven besvarar både lärare och elever en frågelista. Frågor av typen: Vad vet du om arkiv? Vad finns det för information på ett arkiv? Tror du att det kommer att vara roligt/intressant/nyttigt? Osv. Efter besöket görs en uppföljning med liknande frågor, samt frågor om upplevelsen av besöket. Vad har man fått med sig av upplevelser och information/ny kunskap? Här kan effekterna analyseras i form av kunskaper/färdigheter/värderingar/attityder osv. NCK inbjuder intresserade att undersöka kunskap och attityder om arkiv och museer samt eventuella förändringar efter ett besök.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.