Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Kulturarvspedagogikens politik och ideologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
-en undersökning av de senaste 30 årens kulturpolitik i avseende ABM-sektorerna och den pedagogiska verksamheten. Vilka intentioner, ambitioner och målsättningar från samhällets sida har funnits vad gäller arkiv, bibliotek och museer och dess funktion i samhället. Här kan kulturutredningar, riksdagsdebatter, bidragspolitik och liknande användas som utgångspunkt. Vilka institutioner har fått medel från Kulturrådet, Stiftelsen Framtidens kultur, Riksarkivets Enskilda nämnd, Riksantikvarieämbetet osv. för olika pedagogiska projekt?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.