Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Arbetslivshistoria i Skinnskattebergs kommun handlar bl.a. om en blomstrande wall-boardtillverkning under efterkrigstiden. Industrin var en av de största och mest framgångsrika i Europa.
Det var en tid med arbetskraftsinvandring från huvudsakligen Finland till Skinnskatteberg, med gott om arbetstillfällen och t.o.m. brist på arbetskraft.
Boardindustrin var en motor i välfärdsbygget och folkhemstanken och kommunen var expansiv. Högkonjunkturen höll i sig in på 1970-talet och epoken har givit många avtryck.
Nu i en annan tid när många små kommuner för en kamp mot nedläggningar och utflyttning, behöver identitet synliggöras och lokal historia och tillhörighet stärkas. Kommunerna strävar efter att uppehålla social service och hävda sin attraktionskraft.


Problembeskrivning
Det finns ett behov av att stärka tillhörighet och identitet i tätorten Skinnskatteberg.
I ”den nya hembygden” där modern kommunikationsteknik upphäver avstånd och där kapital och information flyter allt snabbare och oberoende av nationsgränser, finns tydliga behov av att framhäva platsen, det lokala, det originella och särarten. Detta blir en viktig faktor i den egna marknadsföringen och kampen om uppmärksamhet från media, investerare och turister. Hembygden är med andra ord inte död som idé utan kan uppstå och utvecklas i nya former, där olikhet och mångfald är kännetecken.
Tankar finns om att att på sikt skapa ”ett fysiskt rum” där lokal historia och människors liv i Skinnskatteberg synliggörs genom att fokusera på en arbetsplatshistoria och visa på tiden för välfärdsamhällets uppbyggnad efter andra världskriget, att åskådliggöra arbetskraftsinvandringen, kulturmöten och integrationsarbete.

Uppdrag:
Att beskriva arbetslivshistorien utifrån studier och intervjuer. Från arbetskraftsinvandring till industrihistoria. Vad betydde detta för framtidens Sverige? Och vad betydde det för regionen?
Arbetet ska ingå i en förstudie som i sin tur kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete med att bygga ett museum.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen bestäms genom överenskommelse mellan uppdragsgivaren och studenten/studenterna.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.