Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-21

Molecular fingerprinting of bacterial communities in paper mills: Impact of biocides on community pattern and analytical method

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I projektet studeras vilken effekt biocider som vanligen används inom pappers- och massaindustrin har på bakteriesamhällets sammansättning i prover från pappersbruk. Som analysmetod används T-RFLP (Terminal restriction fragment length polymorphism), en molekylär s k fingerprinting-metod. Biociders ev. interferens med metoden undersöks också.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.