Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-13

Utvärdering av kompostteater

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kretsloppskontoret som har ansvar för bland annat stadens biologiska hushållsavfall genomför under våren en kompostteater i syfte att öka små barns kunskap och intresse för kompostering. Kompostteatern kallas för ”Den magiska komposten” och spelades 30 gånger under våren 2007 för barn som är mellan 4-6 år gamla, den kommer eventuellt också spelas under hösten. Teatern handlar om Lone som en vacker dag i skogen möter en komposthjälte som via olika äventyr lär honom att kompostera. Teatern innehåller också några sånger som finns inspelade på CD som läraren får och kan jobba vidare med i barngruppen. Nu vill vi utvärdera denna satsning.

Vi vill utvärdera satsningen i syfte att förbättra teatern och för att se om det sker någon kunskapsuppbyggnad och kanske också om det sker någon attitydförändring eller att barnens tankar kring kompostering förändras på något sätt. Vi är nyfikna på hur barnen upplever föreställningen och om de minns den efteråt. Vi vill också veta vad lärarna tycker om teatern och i vilken omfattning de arbetar vidare med frågan och materialet.

Utvärderingen genomförs förslagsvis av två studenter bland lärare och barn i flera olika klasser som har besökt kompostteatern. Uppgiften utformas i samarbete med studenten/studenterna. Om en student vill åta sig hela utvärderingen är det givetvis också möjligt. Vi tillhandahåller kontaktuppgifter till olika lärare som besökt teatern och viss handledning i utvärderingsarbetet. En student blir förslagsvis ansvarig för att utvärdera lärarnas synpunkter och en annan ansvarig för att utvärdera barnens kunskapsuppbyggnad och reaktioner på teatern.

Om detta är av intresse kontaktar studenten snarast eller under hösten;

Maria Ivarsson, kretsloppskontoret, 031-61 34 66 / 0707-85 00 78 eller via mejladressen [email protected]

För information om vår verksamhet gå in på http://www.kretslopp.goteborg.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.