Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-04

Effektiv modularisering av elsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scanias lastbilar och bussar produceras med en gemensam produktplattform med modulära komponenter för att hålla produktkostnaden låg, kvalitén hög och erbjuda kunden maximal valfrihet. Stor del av nuvarande och framtida ny funktionalitet realiseras med el och elektronik. El och elektronik består också av modulära komponenter med samma krav som traditionella mekaniska komponenter.

Uppdragsbeskrivning
Distribuerade funktioner i fordonet använder sig av olika hård- och mjukvaru komponenter för att kunna realisera sin funktionalitet. Hur dessa komponenter är allokerade och sammankopplade beskrivs av systemets arkitektur.

Systemets arkitektur är likadan för en hel produktfamilj, men varje producerat fordon är unikt då det styrs av kundens val. De många varianterna gör att en perfekt arkitektur med avseende på resursutnyttjande är omöjlig att uppnå. En arkitektur skulle i vissa fall kunna leda till att ett kundval ger onödiga kostnader då funktionen kräver en viss hårdvara som annars inte skulle ha behövts. Den arkitektur som utnyttjar resurserna bäst är därför den i vilken man tagit hänsyn till hur hela produktfamiljen konfigurerats efter kundens val.

För att fatta rätt designbeslut måste hänsyn tas till många olika faktorer som volym, paketering, marknadskrav och framförallt tänkt kundsegment. Examensarbetet skall undersöka hur man med hjälp av historisk försäljningsstatistik kan mäta hur kostnadseffektivt utnyttjat olika delar av vårt nuvarande elsystem är. Arbetet skall även utreda om liknande analys kan användas för att stödja den löpande utvecklingen. Slutligen skall en applikation skapas för att kunna utvärdera alternativa lösningar i en existerande arkitektur med avseende på kostnadseffektivitet.

http://www.scania.se/framtidpascania/student/examensarbete/produktutveckling/pu12.asp

Ansökan:
Ansökan märkt PU12 skickas till [email protected], till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.