Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-11

Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping använder motion capture utrustning (som vanligtvis återfinns i film- och dataspelsindustrin) för att göra rörelseanalyser och behöver nu hjälp med att förenkla analysen av motion capture data. Exjobbet består av två delar, först en utvecklingsdel och sedan en tillämpningsdel, där andra delen utförs inom ramen för ett forskningsprojekt om fordonsrelaterade skador. Projektet är ett samarbete mellan Vägverket och Avd. för Rehabmedicin, Hälsouniversitetet i Linköping.

Första delen innefattar utveckling av mjukvara för realtidspresentation av motion capture data och kodning av data för ergonomiska analyser. Motion capture-systemet som finns tillgängligt är ett ShapeWrap II system (www.measurand.com) vilket är baserat på fiberoptik och positionssensorer. ShapeWrap är ett av de få system som är helt mobila och därmed kan användas ute i verklig miljö och även inuti fordon. Data från mätsystemet kommer i både C3D och BVH format och din uppgift blir att utifrån rådata realtidsrendera en ”gubbe” för att kunna göra visuella analyser av rörelsen och dels att koda data i sådant format att det är enkelt att göra ergonomiska analyser av ledvinklar etc. Stor vikt kommer att läggas vid ett snyggt och lättanvänt gränssnitt som inte kräver avancerad datorvana. För detta kan man t.ex. använda sig av c# tillsammans med direct-x men du väljer själv utifrån dina förkunskaper.

I del två av exjobbet används rörelseanalys som ett verktyg för att identifiera svårigheter vid av och påstigning i buss och på ramp till färdtjänstfordon. Med hjälp av motion capturing systemet identifieras speciella moment i förflyttningarna som kan antas vara riskfyllda. Vidare studeras specifika rörelsemoment explorativt för verifikation av dessa fynd. Detta sker dels i labmiljö, dels i verklig miljö. Samtliga data och analyser avser leda till identifikation av risk- och framgångsfaktorer för säker och trygg av- och påstigning i vägbunden kollektivtrafik.

Examensarbetet är lämpligt för två studenter med grundutbildning inom t.ex. medieteknik, medicinsk teknik eller datateknik. Hör av dig snarast till Anna Sjörs [email protected] eller Torbjörn Falkmer [email protected] om du är intresserad och vill veta mer. Arbetet kan påbörjas under våren eller senast i augusti.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.