Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Växtrikedom på åkerholmar i jordbrukslandskap

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställningen är om det finns fler växtarter (gräsmarksarter) på stora holmar eller sådana som ligger nära ”land” jämfört med små och mer isolerade åkerholmar?

Detta är en klassisk öbiogeografistudie av åkerholmar. Under de senaste 60 åren så har åkerlandskapet förändrats drastiskt. Åkrar har blivit större och mindre flikiga eller så har de försvunnit. Småbiotoper i åkerlandskapet t ex åkerholmar, vägrenar och åkerkanter kan fungera som refugier för många gräsmarksarter. Det är sällan det utförs studier i dessa typer av habitat då fokus oftast ligger på ”finare” habitat t ex naturbetesmarker. Samtidigt så är åkerlandskapet en del av vårt vardagslandskap som vi vet ganska lite om. I arbetet ingår att inventera artdiversiteten på åkerholmar och att göra enkla analyser i GIS (storlek och isolering).
Studieområden är Oskarshamn eller Forsmark där det finns landskapsekologiska data från flera tidpunkter.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.