Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Rättsfall till miljöinformationstjänst

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
GreenIT AB håller på att bygga upp miljöinformationstjänsten Forum Miljö & Hälsa (www.fmh.se) som främst vänder sig till yrkesverksamma miljöhandläggare inom offentlig sektor, men även till miljöchefer på företag, studenter och delvis den miljöintresserade allmänheten.

På Forum Miljö & Hälsa finns bland annat en databas med miljöfakta (”Kunskapsbanken”) som kontinuerligt uppdateras. I databasen ingår en avdelning om Lagstiftning och här håller vi på att lägga in rättsfall inom miljö- och hälsoskyddsområdet (miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelshygien, djurskydd med mera). Databasen finns i ett Content Management System (CMS) som heter Typo3.

Uppgift
Ännu så länge finns endast ett mindre antal rättsfall inlagda och vi behöver nu hjälp med att förbättra och utöka informationen.

GreenIT önskar därför hjälp med följande:

1. Förslag till pedagogisk presentation av rättsfall inom ramen för nuvarande webbplats begränsningar.
2. I samråd med GreenIT välja ut ett antal rättsfall vilka sedan ska läggas in i databasen.
3. Ta fram en plan för kontinuerlig uppdatering av rättsfallsinformationen.

Kvalifikationer
Du bör ha grundläggande kunskaper i juridik. Kunskaper om miljöjuridik är ett stort plus.
Kunskaper om presentation av information på Internet är önskvärt.

Kontaktpersoner
Lars-Eric Sjölander, Vd, 08-556 00 185, 070-792 56 67
Leif Lövström, miljökonsult, 08-556 00 185, 070-534 81 36


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.