Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-01

Analys och simulering av lins-kollimatorsystem för röntgenavbildning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography) injiceras radioaktiva isotoper in i kroppen som sedan sönderfaller och utsänder gamma-strålning. Genom att detektera de emitterade fotonerna kan en tredimensionell bild av signalsubstansers rörelse genom kroppen återskapas.

För att minimera radioaktiv dos och ha en hög detaljskärpa är det viktigt att det detektera så många av de emitterade fotonerna som möjligt. I detta projekt försöker vi konstruera en SPECT-kamera med linser och kollimatorer som maximerar detektionseffektiviteten samtidigt som bildkvaliteten bibehålls.

Din uppgift blir att utreda och simulera olika kollimatorkonfigurationer. Simuleringar med raytracing görs i Matlab och C/C++. Du kommer att använda befintlig raytracing-kod som du också kommer att vidareutveckla och förbättra.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.