Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-27

Framtagandet av en interaktiv lösning för kompetensförsörjningsprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Billerud AB är en ledande leverantör av förpackningspapper och avsalumassa med affärsidén att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter – förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material.

Billerud AB Gruvöns Bruk har under de senaste åren gjort stora satsningar på att skapa en mer effektiv och framförallt kvalitativ kompetensförsörjningsprocess. Satsningen har resulterat i nya system, verktyg och arbetssätt.

Arbetsuppgifter
De system och verktyg som finns tillgängliga är naturligtvis ingen lösning i sig, utan ska vara ett stöd i den process som ska säkerställa en effektiv och kvalitativ kompetensförsörjning. Processen, som bygger på en intern modell – kompetensmodellen, tillämpas idag väldigt olika i företaget, troligen beroende på hur välkänd den är för aktuell avdelning och användare. Det samma gäller de olika verktygen och systemen. Därav finns ett behov av att likrikta och kvalitetssäkra kompetensförsörjningsarbetet genom att tydliggöra hur processen enligt kompetensmodellen ser ut samt vilka system, verktyg och arbetssätt som stödjer denna process.
Uppdraget går således ut på att tillgodose detta behov genom framtagandet av en interaktiv lösning som ska presenteras på företagets intranät. Lösningen ska baseras på vår kompetensmodell där kopplingar ska göras till de system, verktyg och arbetssätt som stödjer processen. Lösningen ska vara användarvänlig och skapa nytta för företagets interna användare – det ska vara den naturliga utgångspunkten i kompetensförsörjningsarbetet. Spinn off effekter som förväntas är myntande av ett gemensamt arbetssätt, tydligare ansvarsfördelning, bättre framförhållning samt en mer strategisk kompetensförsörjning.
Omfattning och start
10-20 poäng. Start snarast.
Lämplig bakgrund
Vi önskar sökanden med kompetens inom HR, Kommunikation, IT & Design.
Handledare
[email protected]
Kontaktpersoner
Marie Asker Lindblad
Kompetensutvecklare, HR Kompetens
Phone: +46 (0)555 41116
Mob. +46 (0)70 7204119
En referensgrupp kommer att tillsättas med representanter från HR, IT, Kommunikation och de interna användarna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.