Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-07-06

Aktiv - passiv RFID-transponder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål: Utvärdering av möjligheter att använda galvanisk energi från färskt timmer för att driva RFID-transpondrar (UHF).

Bakgrund: Produktion av trävaror ger upphov till ett relativt stort spill bestående av såväl virkesråvara som produktionsresurser (flera miljarder Euro per år inom EU). Främsta skälet till spillet är att virkets egenskaper är individberoende och att traditionell produktionsteknik saknar förutsättningar för ett mer optimalt resursutnyttjande.

EU-projektet Indisputable key (www.indisputablekey.com) tar fram teknik och system för att demonstrera hur individuella träegenskaper kan utnyttjas för att minska spillet, höja kvaliteten på slutprodukterna och öka värdet på skogen och dess produkter. Den tekniska lösningen är automatisk spårning av träindivider från avverkningen i skogen, genom sågverksprocessen till sluttillverkaren. Projektet utvecklar bl.a. specialtranspondrar avsedda för automatisk applicering i stockar. För ett så bra läsavstånd som möjligt är aktiva transpondrar intressanta. Problemet är kostnaden per transponder som bör vara lägre än 1 kr per styck.

Exjobbet kommer att utföras på SP Trätek i Stockholm i samarbete med olika partners i EU-projektet. Handledare på KTH: Peter Fuks, Elektroteknik och Göran Lindbergh, Tillämpad Elektrokemi.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.