Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-18

Användande av kulturbyggnader i turistiskt syfte

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bergs kommun har många byggnader av kulturhistoriskt värde (Jämtlands läns museum ”Kulturhistorisk utredning 29”, år 1985). Byggnaderna är av olika typer som till exempel fäbodar och bostadshus. Ibland finns hela miljöer bestående av flera byggnader bevarade. Ägarna till byggnaderna kan vara föreningar, enskilda personer eller företag.

Ofta finns det från ägarnas sida ambitioner om att öppna byggnader för besökare och på så sätt visa upp det genuina arv som finns. Vi tror att kostnaderna för denna typ av verksamheten består av två delar; renovering/underhåll samt kostnader för bemanning för turistbesök. Vår kunskap om möjligheter till intäkter är i dagsläget inte så stor och därför vill vi att dessa undersöks närmare. Det finns därför intresse av att du som student genom uppsatsarbete undersöker hur byggnaderna kan bli en del av turistnäringen. Problemområdet för uppsatsen är alltså kommersialisering av kulturbyggnader. Det finns utrymme att vinkla frågeställningen utifrån de akademiska kraven samt dina idéer.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.