Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-06

Examensarbete: Virtual Meeting Services

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Dagens flygindustri är en global och komplex industri. Produkternas storlek och komplexitet medför att företagen måste samarbeta nära för att på bästa möjliga sätt kunna ta fram konkurrenskraftiga produkter. I dagsläget handlar det om att man måste resa mycket för att kunna bedriva detta samarbete. I längden är detta inte ett hållbart sätt att arbeta när produkterna måste komma fram snabbare och samtidigt bli billigare.
Forskningsprojektet VIVACE är ett EU-finansierat projekt där företag och universitet i Europa tillsammans ska forska på framtidens lösningar och arbetssätt för att göra industrin och dess produkter mer konkurrenskraftiga.
Ett arbetsområde inom VIVACE heter VEC-Hub (Virtual Enterprise Collaboration Hub). Här handlar det om att ge företag en miljö där de kan samarbeta på distans på ett säkert och bra sätt.
En viktig del av detta är hur man arbetar med data och information i ett projekt. En annan del handlar om att man vill kunna mötas på distans. Detta arbete heter Virtual Meeting Services i VIVACE. Tanken är att man ska ha stöd för att kunna hålla virtuella möten (onlinemöten, videokonferens, instant messaging, etc.) i VEC-Hub:en.

Uppgift:
Arbetet handlar om att definiera de meeting services som ska användas i VEC-Hub:en. Därefter handlar det om att specificera dessa services. Till sist handlar det om att implementera dem.
Arbetet genomförs inom ramen för EU-projektet VIVACE . Under arbetets gång kommer avrapportering att ske till samarbetspartners på Volvo Aero Corporation och Eurostep.
En lämplig approach för att genomföra arbetet är att använda Participatory Product Innovation (P2I)-processen för att guida arbetet.
I dagsläget finns det i VIVACE-projektet ett förslag på Virtual Meeting Services (VMSs) med funktionsbeskrivning på en relativt hög nivå. Ingen av dem har realiserats i form av definierade web services i form av kod (WSDL som används i de andra web services som tas fram i projektet). Vi har inte gjort någon marknadsundersökning efter realiserade VMSs, vilket är en lämplig start för examensarbetet. Förslagsvis väljs några av de definierade tjänsterna ut och detaljeras efter att eventuellt ha modifierats. Lämpligen kan dessa tjänster byggas ihop till en fungerande process för demonstrationsändamål.
För att realisera de valda tjänsterna kan de web services för PLCS/PLM som tagits fram användas och fungera som förebilder. De opererar på den del av VEC-Hubben för produkten, som realiseras av Share-A-space hos Eurostep.
Dessa PLCS/PLM web services är realiserade i Java och C# i av Eurostep framtagna Software development kits, SDKs.
Kortare utbildning i dessa verktyg och PLCS kan erbjudas hos Eurostep.

Volvo Aero Corporation erbjuder användarkrav.

Lämplig kompetens:
Kunskaper i C#/Java och Objektorienterad modellering
T.ex. Civilingenjör Datateknik alternativt Informatik/Systemvetenskap

Kontaktperson:
Christian Johansson, Luleå tekniska universitet - [email protected] - 0920-49 10 55

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.