Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

The Mobile Cameraman – Providing streaming mobile video as input to a VJ mixer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
The Mobile Cameraman utvecklas inom ramen för projektet More TV!, ett forskningsprogram som på ett antal sätt undersöker och utvecklar tekniker för kollaborativ realtidsredigering av mobil video. Programmet bedrivs vid Mobilitystudion på Interactive Institute i Stockholm, Kista. Programmet ingår också i det nystartade forskningscentret kring framtida mobila tjänster, kallat Mobile Life VinnExcellence Center.

Projektet är ett samarbete mellan Interactive Institute, Stockholms
Universitet, Ericsson Research, SonyEricsson (Lund) och TeliaSonera.


Examensarbetet ingår som en del i ett större projekt som ska göra det möjligt att sända strömmande video från mobiltelefoner till en VJ-mixer. VJing är realtidsmixning och redigering av rörlig bild tillsammans med musik, i klubbmiljö eller live.

Med vår applikation ska klubbesökare kunna filma på plats och vara aktiva deltagare och innehållsproducenter. Det filmade materialet ska kunna streamas live för att användas av VJs och presenteras på en videovägg som en del av deras uppträdande. Ett närliggande examensarbete kommer att erbjuda strömmande video från mobiltelefoner.


Arbetsuppgift: Utred och implementera hur man på bästa sätt kan skicka videomaterial från en telefon till en server i realtid. Arbetet består av två delar:

Telefondelen: Utveckla en applikation på en mobiltelefon som fångar strömmande video från kameran och skickar den ut på nätet. Applikationen ska sedan kunna ta emot en signal från VJ-mixer när strömmen sparas och presentera detta genom ett GUI t.ex. som en röd lampa.

Serverdelen: Ta emot videoströmmen från telefonen på en server.


Förkunskaper: Projektet förutsätter att du har erfarenhet av att programmera i Symbian eller liknande, samt kunskap i datorkommunikation och nätverk.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.