Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-18

Automatisering av UGV (Unmanned Ground Vehicle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Institutionen för Människa-System-Interaktion, MSI vid FOI i Linköping söker en exjobbare för att utföra ett examensarbete som syftar till att ta fram funktioner för automatisering av UGV (Unmanned Ground vehicle).

En UGV-simulator har tagits fram vid MSI där man som UGV-operatör har möjlighet att hantera en eller flera UGV:er. Att hantera och framföra en UGV kräver mycket av operatören och för att underlätta och effektivisera detta arbete är det av stort intresse att automatisera viss funktionalitet. De autonoma funktionerna behövs framförallt för att förenkla framryckning i bebyggelse genom att lokalisera och identifiera potentiella mobila hot. Detta examensarbete syftar till att tillsammans med forskare vid FOI hitta lämpliga algoritmer för att lokalisera mobila hot, samt att implementera och testa algoritmerna.

Uppgift

* Tillsammans med forskare genomföra en uppgiftsanalys av vilka uppgifter som UGV-operatören idag har som är intressanta att automatisera vad gäller lokalisering av mobila hot.
* Implementera och testa algoritmerna i MSI:s UGV-simulator.

Arbetsort: FOI i Linköping

Lämplig bakgrund kan vara utbildningarna motsvarande C, D, MT, Y (Linköpings universitet) eller motsvarande.

Förkunskapskrav: Goda kunskaper i C++, AI, systemutveckling samt simulering.

För mer information, kontakta Johan Hedström, [email protected], 013-378558.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.