Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-24

Effektivisering av flöde i fabrik (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Idesta är branschledande i Norden på storköksutrustning och byggsystem i rostfritt stål. AB Idesta är moderbolag för en familjeägd företagsgrupp, som består av tillverkande företag för utrustning i rostfritt stål och ett antal agenturer inom storköksområdet. Idesta-gruppens affärsidé är att bygga en stabil och långsiktigt inriktad koncern av produktions- och distributionsföretag, som har nöjda kunder, engagerade medarbetare och ger god total avkastning.
Läs gärna mer på: http://www.idesta.se/

Examensarbetet:
AB Idesta består av tillverkande företag med ett processflöde från råmaterial till färdig produkt. I en ökad konkurrens på en global marknad krävs ständiga förbättringar för att effektivisera produktionen och arbetsflödet för att kunna tillverka till så låg kostnad som möjligt. Examensarbetet består i att göra en analys av flödet i Idestas fabrik och arbeta fram förslag hur detta flöde kan effektiviseras och förbättras (lean production).
Nödvändiga avgränsningar samt utformning av examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan AB Idesta och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.