Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du vara med och utveckla en medicinsk metod för frakturbehandlingar med titthålskirurgi?

Bakgrund: Sedan flera år används endoskopisk teknik, så kallad titthålskirurgi, för en rad olika behandlingar och medicinska utredningar. Fördelarna är många, bland annat mindre risk för infektion, effektivare ingrepp och ökad patientkomfort. Endoskopisk teknik har också visat sig framgångsrik att träna med haptiska 3D simulatorer där läkare och studenter kan träna operationer i förväg med ökad patientsäkerhet till följd (se www.simulatorcentrum.se för mer info). Med förbättrad teknik har användningsområdet för endoskopisk kirugi ökad drastiskt och innefattar idag även komplicerade operationer som tidigare bara kunde utföras med öppen kirurgi. Genom en teknik som utvecklas på KTH ställs siktet mot att kunna behandla även svåråtkomliga benfrakturer som exempelvis nack-, skall- och käkfrakturer genom endoskopi, något som idag mestadels behandlas med öppen kirurgi. För att nå målet och möta kraven på ökad patientsäkerhet krävs att såväl implantmaterial som simuleringsmetod utvecklas i nära samarbete med marknads-, samhällsanalys och framtagning av behovsunderlag.

Exjobbs-uppgift: Huvuduppgiften i detta examensarbete är att göra en komplett analys av användandet av en ny operationsmetod ur ett marknads- och samhällsekonomiskt perspektiv. Frågor som:
- Hur många patienter är föremål för behandlingen?
- Hur ser relevant olycksstatistik ut?
- Vilka liknande metoder finns ute på marknaden?
- Hur ser konkurrenssituationen ut?
- Vilken samhällsnytta skulle metoden innebära?

Är du intresserad?
Vänligen kontakta Axel Nordberg, doktorand inom implantat, för ytterligare information
[email protected], 08-7904867


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.