Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-16

Applicering av visuellt interaktiv fuktighetssensor i papper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Pappers- och förpackningsindustrin letar ständigt efter nya sätt att öka värdet på sina produkter. På STFI-Packforsk har vi identifierat ett behov av nya säkerhets- och attraktionslösningar på framtidens pappersprodukter. Visuellt interaktiva (optoaktiva) material skulle kunna användas både till säkerhets- och attraktionstillämpningar. Därför har vi valt att bygga en teknisk plattform för att konstruera nya optoaktiva material som kan inkluderas i papperet på ett eller annat sätt. Idag bygger vi optoaktiva nanofilmer med hjälp av laddade multiskikt på mycket släta substrat för att man noggrant skall kunna kontrollera tjockleken. Nu vill vi stoppa in dessa filmer i papper med bibehållen funktion. Detta kan göras genom att man bygger nanofilmen direkt i papperet eller separerar nanofilmen ifrån substratet för att sedan stoppa in den i papperet. I det föreslagna projektet kommer exjobbaren tillsammans med en engagerad grupp på STFI-Packforsk och KTH att titta närmare på problem och möjligheter som uppkommer när man applicerar optoaktiva material i papper.

Aktiviteter:
Vi söker en student som är van att utföra och utvärdera kemiska experiment. Exjobbet kommer att bedrivas i Stockholm på STFI-Packforsk, men laborationerna kommer att göras på KTH, avdelningen för fiberteknologi. Detta är ett 20p exjobb som innebär författande av rapport på engelska samt en presentation av resultaten på STFI-Packforsk.

1. Litteraturstudie
2. Experimentformulering för 3 metoder att få multiskikt att lossna från ett substrat alternativt bygga dem direkt på fibrer eller cellulosafilm.
3. Beställning av material
4. Kemiska multiskiktsexperiment
5. Optisk karakterisering (tjocklek, spektral respons…)
6. Utvärdering av de tre metoderna
7. Rapportering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.