Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-16

Arbetet med Barnhälsoteam vid Förskolan Skattegården i Tynnered

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
å förskolorna i Tynnered har vi sedan några år startat upp med barnhälsoteam. Arbetet med barnhälsoteamet ska vara ett stöd för arbetslagen att hantera situationen kring barn som har ett behov av särskilt stöd och stimulans.

I teamen ingår representanter från arbetslaget,personer med kompetens/funktion kring specialpedagogik (talpedagog,inriktning mot språk/identitet/kultur+ övergripande specialpedagog) socialtjänst, BVC och psykolog. Min tanke med examensarbetet är att kunna ta reda på om det finns någon skillnad i synsättet när personal naalyserar problemet kring barnet till svenska eller familjer från annat land.

Tynnered är en stadsdel som kan beskrivas som ett minisverige eller minigöteborg. Vissa av områdena av stadsdelen är villasamhälle och andra är hyresrättsområden med stor del familjer från olika kulturer. Jag ansvarar för en förskola som idag är en miniförskola utifrån ovan beskrivna minisamhälle. Vi har en livlig diskussion i ledningsgruppen kring fördelning av stödmedel och vem som får mest eller bäst av dessa. Det är här som examensarbetet kan vara en hjälp och ett stöd för vår fördelning av stödresurser i stadsdelen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.