Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

Säljstrategi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lykta Affärsutveckling letar efter en ekonom med IT-profil som efter genomfört exjobb vill jobba som försäljningsansvarig på ett litet affärskonsultföretag.

Exjobbet går ut på att ta fram en försäljningsstrategi för Lykta Affärsutveckling. Lykta Affärsutveckling finns vid Vanadisplan i Stockholm, har idag två anställda och ett flertal nyutvecklade produkter. Alla produkter är webbaserade och hjälper Lyktas kunder att samla in, sammanställa och analysera information. Denna information hjälper Lyktas kunder att fatta bättre beslut i sin affärsutveckling.

Utmaningen för exjobbet blir att analysera hur Lyktas respektive produkter kan positioneras i olika segment på marknaden. Det är viktigt att det finns en röd tråd i alla Lyktas erbjudanden så att Lyktas varumärke uppfattas som konsistent. Det är av stor vikt att erbjudandena kommuniceras till marknaden så att det blir tydligt för kunden vilken nytta produkterna kan erbjuda. Därför måste de viktigaste USP:arna för varje produkt vara identifierade och kundens köpprocess vara tydligt dokumenterad.

Exjobbet genomförs under hösten 2007 men kan påbörjas redan under sommaren.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.