Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fred Butler Sweden AB är en del av den ledande verkstads- och gaskoncernen The Linde Group, dit även AGA hör. Fred Butler erbjuder sedan januari 2006 miljövänliga kemtvättstjänster i butik, i dagligvarubutiker, på företagsdepåer och direkt till företag och hotell.

Tvättjänsterna grundar sig på en patenterad teknik för tvätt med 99 procent återanvänd koldioxid och en procent miljönedbrytbart tvättmedel. Koldioxiden tas enbart av det överskott som uppstår vid en rad andra industriella processer, och 98 procent av den kan renas och återanvändas vid varje tvätt.

Över 90 procent av den europeiska kemtvättsbranschen använder idag det erkänt miljöskadliga lösningsmedlet perkloretylen (FN-klassning R40, R51-53). FB:s CO2-tvätt behöver inte värme eller snabb centrifugering, och drar betydligt mindre energi medan den också sliter mindre på kläderna.

FB är ensamma om att erbjuda CO2-tvätt i Europa. I USA har utvecklingen gått fortare, Kalifornien har helt förbjudit nya perkloretylenkemtvättar och hela USA har stoppat nya perk-tvättar i bostadshus.

Följande frågeställningar vore av stort intresse att få belysta:

1)Hur stor är den potentiella marknaden för co2-tvätt inom offentlig sektor i Sverige?

2) Hur ser regelverken ut ang. miljökrav på kemtvättar i olika europeiska länder idag? (regelöversikt nat regelverk, REACH-effekter?)

3)Vart är regelutvecklingen på väg inom de Nordiska länderna? (pågående utredningar etc.)

4)Hur skulle olika alternativ se ut för miljövänligare regler inom detta område? (Samhällsekonomisk effektivitet, några alternativ med ekonomiska och miljömässiga konsekvenser)  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.