Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-26

Utveckling av ett integrerat e-postsystem till ett existerande portalmotorsystem.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
==Uppgift==
Uppgiften går ut på att ta fram och skapa ett innovativt och funktionellt e-postsystem till ett idag existerande portalsystem.

E-postsystemet skall dels kunna användas för att ta emot och skicka
vanliga e-postmeddelanden men även för att byta det interna meddelandesystem som finns i portalsystemet idag.

Förutom att skapa själva e-postsystemet och infoga detta i portalsystemet, ska även antivirus respektive antispamprogramvara kopplas till lösningen.

==Kompetensprofil==
Den existerande portallösningen är idag uppbyggd runt PHP och MySQL, så att vara väl insatt i dessa två tekniker är ett krav. Till detta kommer även ett önskat krav på att åtminstone grundläggande erfarenhet av XSL/XSLT.

Eftersom detta examensarbete kräver att man jobbar nära serverprogramvaran är det ett krav att ha grundläggande kunskaper om Linux som serverplattform.

Vi har en extern designer så HTML och CSS-kunskaper är ej ett krav men klart meriterande. Med andra ord finns möjligheter att arbeta med själva designen av produkten om så önskas.

==Om MindValue==
MindValue startades som ett projekt på Chalmers School of Entrepreneurship i början av 2006 och bolagiserades i början av 2007. Vi har som vision att tillhandahålla webbaserade tjänster i form av säker autenticering, medlemshantering samt att underlätta åtkomst till specifika målgrupper.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.